Мисия и Визия

За нас обучението по български език е повече от начин на комуникация. Всеки език отразаява ценностите, историята и начина на мислене на тези, които го използват. Ние вярваме, че само знаейки кои сме, какви са историята и ценностите ни, можем да се развиваме успешно.

НОВО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” отвари врати в Кеймбридж на 23ти октомври 2022 г., за да бъде център на българската култура и средище за всички български граждани, които живеят далеч от родината си.
Програмата ни включва обучение по български език и литература, история и география, роден край, както и дейности, които подпомагат съхраняването на националното самосъзнание, български традиции, танци, бит и култура, а и тяхното предаване към следващите поколения.
Програмата ни предлага иновативни методи и подходи на обучение, приложени от дипломирани филолози и педагози, които се стремят да превърнат българското училище в любимо място за нашите деца, където те ще придобиват знания, които няма да научат на друго място. През цялата учебна година всички преподаватели работим доброволно за нашите ученици.

  • ГРУПИ И КЛАСОВЕ:
  • – Група “Жълтоклюно патенце” – група, която цели да събере българските майки с бебета, за да запознаят децата си с магията на българските детски песни. (0+ до 3г)
  • – Предучилищна “Шумна група”
  • – Класове от 1 – 11 клас.

Българското училище зад граница е, а и трябва да си остане мисия. Ние вярваме, че нашата мисия ще обедини цялата българска общност в Кеймбридж, а и не само. Ние вярваме в това и знаем каква е цената да си български гражданин в чужбина.
Дейността и стремежът ни е пълна прозрачност и управление на институцията с активното участие на родителите на нашите деца, както и местната българска общност.
Целта на Ново българско училище “Васил Левски” – Кеймбридж е да предоставим качествено образование, но по интересен начин, както и да приобщим колкото се може повече ученици, защото са немалко децата на училищна възраст, необхванати от образованието по роден език не само в Кеймбридж, но и в цяла Великобритания.
Неделите вече са дни за българско училище в Кеймбридж.
ТОВА СМЕ НИЕ и ви очакваме с нетърпение да се присъедините към нашата кауза.

Тюркян Али – Директор
Телефон 07557234768

Copyright Nick Solutions 2023