Tой си е представял само едно знаме, на което ще пише “Свята и чиста република”.
Велик революционер, организатор на българската национална революция, основател на Вътрешната революционна организация. ВАСИЛ ЛЕВСКИ – Апостолът на свободата, винаги ще живее като вдъхновяващ съвременник на всички поколения. Той е знаме в борбата за свобода и демокрация, по пътя на народа за справедлив и съвършен свят. Неговото име ще свети през вековете докато я има България. И ще я има!
Целта му :”С една обща революция да се направи коренно преобразувание на сегашната деспотско-тиранска система и да се замени с демократска република, както и да се постигне съгласие, братство и съвършено равенство между всички народности в бъдещата българска държава”.
Представата на Левски за новия бъдещ свят е прозрение с огромен заряд. За него не можем да говорим в минало време, тъй като заветите му надхвърлят тленноста.
150 години след гибелта на Апостола като наследство пазим уроците, които ни е оставил. 150 години безсмъртие!