Такси при записване за учебната 2023/2024 година

Административна такса за всяко дете – £20.
Годишната такса за всички класове е еднаква:
Такса обучение за 2023-2024 година e £320
За второ дете се заплаща с 20% намаление – £256
За трето дете се заплаща с 40% намаление – £200
За четвърто дете – безплатно
Такси за група “Шумна група” (3-4г.) – £250
За второ дете в “Шумна група” таксата е с 20% намаление – £200
Преводите се извършват по банков път, а като основание се посочва името на детето. Плащането на вноски също е възможно.
Всички учебници и материали са включени в годишната такса.

Плащания и дарения:

WISE
Cambridge Bulgarian Community
Sort code 23-14-70
Account number 62788261

Copyright Nick Solutions 2023