Преподаватели и Родителски съвет

Учител по български език и
литература

Учител по български език и
литература


Учител педагог


Ръководител на групата
“Жълтоклюно патенце“

Асистент преподавател


Асистент преподавател


Учител педагог


Учител по история и география


Учител по история и география


Родителски съвет:

  • Михаил Стоянов
  • Д-р Огнян Иванов
  • Надежда Манолова
  • Диляна Мерев
  • Диляна Итева
  • Петър Кабасакалов

Copyright Nick Solutions 2023